Todor Tose Proeski Forum
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.


MILION SRCA JEDNA MOLITVA
 
HomeUtrinski Vesnik o spomen kuci Toseta Proeskog EmptyTražiRegistracijaLogin
Prijatelj Foruma
Utrinski Vesnik o spomen kuci Toseta Proeskog Elitninenadm32
Ko je prisutan na forumu
Ukupno 2 korisnika online: 0 registrovanih, 0 skriven, 2 gostiju :: 1 Bot

niko

Najviše korisnika koji su istovremeno bili na forumu do sada bilo je 201 dana: 2012-01-25, 01:22
Traži
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Kontakt za clanove
toseproeski@ angelic.com

 

 Utrinski Vesnik o spomen kuci Toseta Proeskog

Go down 
AutorPoruka
Dudica
Admin
Admin
Dudica

Posts : 809
Join date : 2010-09-24
Age : 32
Location : Srbija

Utrinski Vesnik o spomen kuci Toseta Proeskog Empty
KomentarNaslov komentara: Utrinski Vesnik o spomen kuci Toseta Proeskog   Utrinski Vesnik o spomen kuci Toseta Proeskog Empty2011-01-14, 13:57

Тоше продолжува да живее во Крушево

Релаксираната прошетка низ музејот овозможува да се помине низ целокупниот живот на Тоше, кој е поделен во неколку целини

Катерина Шекеровска

„Игри без граници“, „Боже, чувај ја од зло“, „Цреша“, „Мајка на Марика думаше“, „Јовано, Јованке“, „Јас не сум виновен“, „Има ли ден за нас“, „Го лажам секој нов рефрен“, „Тајно моја“, „Твоите бакнежи на моите бели кошули“, „Сонце во твоите руси коси“, одѕвонуваат од сите страни во тазе изградената Спомен-куќа на Тоше Проески во Крушево. На влезот ве пречекува Тоше, сјајна восочна фигура во реална големина. Се смешка, во рацете го држи микрофонот, а телото го зазема оној негов препознатлив став при пеење...

Од прва добивате впечаток дека ништо и не е променето. Се наоѓате во Крушево, во родното место на Проески, ги минувате истите сокачиња по кои чекорел и тој, ја слушате музиката во која безрезервно се дава... Добропознати рефрени го следат секој ваш чекор. Погледнувате... Уште е таму, пред вас стои човекот на кого му немаше рамен во пеење. Пее, и пее, и пее... Не го испушта микрофонот од рака. Онака како што го правеше тоа и на овој свет.

Ова е само дел од атмосферата на која ќе наидете при првата посета на Спомен-куќата на Тоше Проески, сместена на Гумење, во неговото родно Крушево. Министерството за култура и Владата на РМ, како завет, почит, но и обврска за зачувувањето на неговиот лик и дело на Тоше Проески, се наоѓаат во самиот финиш на изградбата на Спомен-куќата, која во почетокот на 2011 година и официјално ќе биде промовирана пред јавноста. Неофицијално, како што дознаваме, се прават сите напори да се случи тоа на 25 јануари, на 30. роденден на Тоше.

„Тоше Проески беше личност, која со своето постоење остави длабоки траги не само во Република Македонија, туку и во нејзиното пошироко соседство. Неговата хуманост, која беше важен сегмент од неговиот живот, придонесе за поголема афирмација и почитување на хуманизмот и на општоцивилизациските вредности во Република Македонија“, велат од Министерството за култура. „Тоше создаде модел за идентификација кај најмладите во кој вгради исклучително високи хуманистички квалитети. Поддршката за овој проект и сите останати што се врзани со негувањето на споменот на Тоше Проески претставува и поддршка на вистинските вредности во македонската култура и оддавање почит на една од маркантните фигури во поновата историја на Македонија. Токму затоа, изградбата на Спомен-куќата во Крушево претставува една персонификација за неговата добрина и хуманост што ги остави зад себе како порака до сите идни генерации“.

Монументална по својата големина (што содејствува со големината на делото на Тоше), Спомен-куќата, според архитектонскиот израз, е, исто така, многу едноставна, што претставува и алузија на неговата животна филозофија. Во целокупната проектна содржина на ентериерот има многу симболика и затскриени елементи поврзани со животот и кариерата на Тоше што секој посетител ќе ги открива самостојно при посетата на овој спомен-дом.

„Музејската поставка е осмислена и организирана за да ги претстави животниот пат и музичката кариера на Тоше Проески со сите оние познати и непознати детали од неговиот живот за кои би можеле да бидат заинтересирани посетителите. Функционалното обликување на просторот е замислено во функција на изложбената поставка, да се одвива на две нивоа со континуирано ненаметливо движење“, објаснуваат од Министерството за култура.

Релаксираната прошетка низ музејот овозможува да се помине низ целокупниот живот на Тоше, кој е поделен во неколку целини: животен пат, музичка кариера, секојдневје, Тоше како хуманист и верник, Тоше и фановите и Тоше засекогаш.

Со изградбата на спомен-домот се исполни уште една желба на големиот пејач: Тоше го доби посакуваното музичко студио што планираше самиот да го изгради на Гумење. Седи пред клавирот, сам со своите мисли и креативност... Токму во тој дел ќе ве дочека и втората негова восочна фигура...

„Се работи за реплика на неговото студио во кое музицираше и компонираше, просторија за преслушување музика, наменета за посетителите, а во продолжение и кафуле поврзана со горното ниво преку тераса и повеќе висински платформи од кои се протега одлична панорама на градот и Македониумот. Горното ниво изобилува со воздушен простор и многу светлина потребна за осветлување на сутеренот. Тука се наоѓа автентична реплика на дневната соба, сувенирница неопходна за ваков вид објекти, како и други артефакти што ја чинат музејската поставка“, објаснуваат од Министерството за култура.

Низ целиот објект ќе се слуша музиката на Тоше заедно со предвидените визуелни ефекти преку ЛЦД-екрани на кои постојано ќе се емитуваат концертите и спотовите на нашата музичка легенда, но и преку соодветно сценско светло. Заради запазување на најновите технолошки достигнувања, освен неколкуте инфоточки со екрани осетливи на допир каде што ќе можат да се добијат сите интересни информации поврзани со Тоше, предвиден е и таканаречен систем за дигитален отпечаток, кој претставува стаклено платно со димензии 2х2 м, исто така, осетливо на допир, на кое ќе се проектираат соодветна интерактивна содржина и информации по желба на посетителот.

Спомен-куЌата на Тоше Проески е поделена во неколку целини

• Животен пат
•Музичка кариера
•Секојдневје
•Тоше како хуманист и верник
•Тоше и фановите
•Тоше засекогаш

НАЈАВА

Спомен-куќата на Тоше (горе) ќе биде промовирана пред јавноста во почетокот на годинава. Неофицијално, се прават сите напори да се случи тоа на 25 јануари, токму на 30. роденден на Тоше.

utrinski.com.mk


Utrinski Vesnik o spomen kuci Toseta Proeskog 7F013B2BD8E1884CBF541E70D3C02C93

_________________
Jedina važna stvar, kada budemo odlazili, bit će tragovi ljubavi što ćemo ih ostaviti za sobom.
Ljubav se rađa, živi i umire u očima!


Utrinski Vesnik o spomen kuci Toseta Proeskog Igraake4ix3
Na vrh Go down
https://todortoseproeski.serbianforum.info
Dudica
Admin
Admin
Dudica

Posts : 809
Join date : 2010-09-24
Age : 32
Location : Srbija

Utrinski Vesnik o spomen kuci Toseta Proeskog Empty
KomentarNaslov komentara: Re: Utrinski Vesnik o spomen kuci Toseta Proeskog   Utrinski Vesnik o spomen kuci Toseta Proeskog Empty2011-01-14, 14:57

Toše nastavlja da živi u Kruševu

Relaksirajuća šetnja kroz muzej omogućava da se prođe kroz cijeli život Toše, koji je podijeljen u nekoliko cjelina.

Katerina Šekerovska

"Igra bez granica", "Bože, čuvaj je od zla", "Trešnja", "Majka na Marika dumaše", "Jovano Jovanke", "Srećo ne krivi me", "Ima li dan za nas", "Kad srce plati stari dug", "Tajno moja", "Tvoite bakneži na moite beli košuli", "Sonce na tvoite rusi kosi" odzvanjaju na sve strane u tek izgrađenoj Spomen-kući Toše Proeski u Kruševu. Na ulazu vas dočekuje Toše, sjajna posebna figura u realnoj veličini. Sa osmijehom, u ruci drži mikrofon,a tijelo mu zauzima onaj njegov prepoznatljiv stav prilikom pjevanja...

Isprva dobivate osjećaj da ništa nije promijenjeno. Nalazite se u Kruševu, u rodnom mjestu Proeskog, prolazite istim ulicama kuda je hodao i on, slušate muziku u kojoj se bezrezevno daje...
Dobropoznati refreni vas slijede u svakom vašem koraku. Pogledate...Još uvijek ste tamo, pred vama stoji čovjek kojemu nije imao ravan u pjevanju. Pjeva, i pjeva, i pjeva... Ne ispušta mikrofon iz ruke. Onako kako je i radio kad je bio na ovom svijetu.

Ovo je samo dio atmosfere na koju ćete naići pri prvoj posjeti Spomen-kući Toše Proeskog, smještenu na Gumenju, u njegovom rodnom Kruševu. Ministarstvo za kulturu i Vlada RM, kao obećanje, poštovanje, ali i obavezu o sačuvanju lika i djela Toše Proeski, našli su se u samom finišu izgradnje Spomen-kuće, koja će u početku 2011 godine i oficijalno biti promovirana pred javnošću. Neoficijalno, kao što doznajemo, prave se svi napori da se to desi na 25i januar, na Tošin 30i rođendan.

"Toše Proeski je bio ličnost koja je svojim postojanjem ostavio duboke tragove ne samo u Republici Makedoniji nego i u njenom širokom susjedstvu. Njegova humanost koja je bila važan segment njegovog života, pridonijela je većoj afirmaciji i poštovanju humanizmu i općecivilizacijskim vrijedostima u Republici Makedoniji." kažu iz Ministarstva za kulturu. "Toše je postao model identifikacije najmlađih u kojem su ugrađene visoke humanističke kvalitete. Podrška ovom projektu i svim ostalim koji su vezani za njegovanje uspomene na Tošu Proeski predstavljaju i podršku istinskih vrijednosti u makedonskoj kulturi i odavanje poštovanja jednoj od markiranih figura u novijoj historiji Makedonije. Baš radi toga izrada Spomen-kuće u Kruševu predstavlja jednu personifikaciju njegovoj dobroti i humanosti koju je ostavio iza sebe kao poruku svim slijedećim generacijama."

Monumentala po svojoj veliini ( što se slaže s veličinom Tošinog djela ) Spomen-kuća, po arhitektonskom izrazu, je isto tako mnogo jednostavna što predstavlja i aluziju na njegovu životnu filozofiju. U cjelokupnoj projektnoj sadržini enterijera ima mnogo simbolika i sakrivenih elemenata povezanih sa životom i karijerom Toše koje će svaki posjetlac otkrivati samostalno pri posjeti ovom spomen-domu.

"Muzejska postavka je osmišljena i organizovana da bi predstavila životni put i muzičku karijeru Toše Proeskog sa svim onim poznatim i nepoznatim detaljima njegovog života za koje bi mogli biti zaiteresirani posjetitelji. Funkcionalno oblikovanje prostora je zamišljeno u u funkciji izložbene postavke, da se odvija na dva nivoa sa kontinuiranim nenametljivim divljenjem?" objašnjavaju iz Ministarstva za kulturu.

Relaksirajuća šetnja kroz muzej omogućava da se prođe kroz cjelokupni život Toše, koji je podijeljen u nekoliko cjelina: životni put, muzička karijera, svakodnevnica, Toše kao humanist i vjernik, Toše i fanovi i Toše zauvijek.

Izradom spomen-doma ispunila se još jedna životna želja najvećeg pjevača: Toše je dobio željeni muzički studio koji je planirao sam da izradi na Gumenju. Sjedi ispred klavira, sam sa svojim mislima i kreativnošću...Tamo u tom dijelu će vas dočekati i druga njegova voštana figura...

"Radi se o replici njegovog studija u mojemu je muzicirao i komponirao, prostorija za preslušavanje muzike, namijenjena za posjetitelje,a u produženju i kafule? povezana sa gornjim nivoom preko terase i većom visinskom platformom sa koje se proteže odlična panorama grada i Makedonijuma. Gornji nivo obiluje vazdušnim prostorom i sa mnogo svjetlosti potrebne za osvjetljenje suterena. Tu se nalazi autentična replika dnevne sobe, suvernice neophodne za ovakav vid objekta, kao i drugi artefakti koji čine muzejske postavke", objašnjavaju iz Ministarstva za kulturu.

Kroz cijeli objekt će se čuti Tošina muzika zajedno sa predviđenim vizuelnim objektima preko LCD ekrana na kojima će se stalno emitirati koncerti i spotovi naše muzičke legende, ali i preko posebnog scenskog svjetla. Zbog zapažavanja najnovijih tehnoloških dostignuća, osim nekoliko infotački sa ekranima osjetljivim na dodir gdje se mogu dobiti sve interesantne informacije povezane sa Tošom, predviđen je i takozvani sistem za digitalni otisak, koji predstavlja stakleno platno sa dimenzijom 2x2, isto tako osjetljivo na dodir, na kojemu će se projektirati posebna interaktivna sadržina i informacija po želji posjetioca.

Tošina Spomen-kuća je podijeljena u nekoliko cjelina

. Životni put
. Muzička karijera
. Svakodnevnica
. Toše kao humanist i vjernik
. Toše i fanovi
. Toše zauvijek

NAJAVA

Tošina Spomen-kuća (gore) će biti promovirana pred javnost na početku slijedeće godine. Neoficijalno, prave se svi napori da se desi na 25i januar, na Tošin 30-i rođendan.

utrinski.com.mk

_________________
Jedina važna stvar, kada budemo odlazili, bit će tragovi ljubavi što ćemo ih ostaviti za sobom.
Ljubav se rađa, živi i umire u očima!


Utrinski Vesnik o spomen kuci Toseta Proeskog Igraake4ix3
Na vrh Go down
https://todortoseproeski.serbianforum.info
Martina
My little One
My little One
Martina

Posts : 21
Join date : 2010-10-19
Age : 31
Location : Kragujevac

Utrinski Vesnik o spomen kuci Toseta Proeskog Empty
KomentarNaslov komentara: Re: Utrinski Vesnik o spomen kuci Toseta Proeskog   Utrinski Vesnik o spomen kuci Toseta Proeskog Empty2011-01-16, 06:59

:( :( :( prelepo jee
Na vrh Go down
http://www.todortoseproeski.forumation.com
Sponsored content
Utrinski Vesnik o spomen kuci Toseta Proeskog Empty
KomentarNaslov komentara: Re: Utrinski Vesnik o spomen kuci Toseta Proeskog   Utrinski Vesnik o spomen kuci Toseta Proeskog Empty

Na vrh Go down
 
Utrinski Vesnik o spomen kuci Toseta Proeskog
Na vrh 
Stranica 1/1

Permissions in this forum:Ne možete odgovoriti na teme ili komentare u ovom forumu
Todor Tose Proeski Forum :: Tošin magični život :: Nove vijesti vezane uz Tošu-
Idi na: